Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 13, No 2 (2018) Child health status — the future of the country (part 2) Abstract   PDF (Українська)
Yu.G. Antipkin, A.P. Volosovets, V.G. Maidannik, V.S. Berezenko, R.A. Moiseenko, O.V. Vygovskaya, S.P. Krivopustov, V.N. Zabolotko, N.L. Aryaev, A.E. Abaturov, T.A. Kryuchko, G.V. Beketova, O.M. Okhotnikova, S.A. Kramarev, V.I. Petrenko, A.F. Levitsky, Yu.V. Maroushko, Т.V. Maroushko, Yu.S. Piatnytskyi, O.G. Shadrin, E.N. Mukvich, I.V. Mikichak, T.P. Kosovskaya, V.P. Lisak, Yu.V. Sorokolat, A.V. Tereshchenko, N.V. Banadyga, L.V. Besh, Yu.K. Bolbot, L.N. Boyarskaya, A.B. Volosyanko, M.A. Gonchar, V.M. Dudnik, A.V. Zubarenko, T.M. Klimenko, E.K. Koloskova, G.A. Lezhenko, L.S. Ovcharenko, А.S. Senatorova, A.I. Smiyan, T.V. Sorokman, T.V. Stoeva, O.E. Chernishova, О.A. Tsodikova, T.V. Bondarenko, M.V. Golyak, O.R. Znak, N.N. Efremova, T.E. Karchevich, O.V. Lukyanenko, A.V. Luneva, N.M. Marchenko, S.L. Mikhno, S.G. Pisarenko, T.M. Pokotilova, E.I. Rubanova, E.I. Rubanova, O.V. Stashko, N.A. Shmalko, K.N. Shcherbinska, E.V. Mozyrskaya
 
No 7.75 (2016) Childhood Disability Rates in Ukraine over the Period 2010–2014 Abstract   PDF (Русский)
S.R. Tolmachîva, T.V. Peresypkina
 
No 1.69 (2016) Choice of Rational Antibiotic Therapy in Children with Bacterial Respiratory Diseases in the Conditions of Increased Antibiotic Resistance Abstract   PDF (Українська)
H.O. Lezhenko, O.Ye. Pashkova, L.I. Pantiushenko
 
No 6.57 (2014) Choice of Rational Antibiotic Therapy in Children with Bacterial Respiratory Diseases Under Increased Antibiotic Resistance Level Abstract   PDF (Українська)
G.O. Lezhenko, O.Ye. Pashkova, L.I. Pantyushenko
 
No 1.52 (2014) Choosing the Optimal Drug for Topical Treatment of Pharyngitis in Children Abstract   PDF (Русский)
Yu.L. Soldatsky, Ye.K. Onufriyeva, S.F. Gasparyan, N.V. Schepin, A.M. Steklov
 
Vol 13, No 1 (2018) Chromosome 22q11.2 deletion: world definition criteria, standards for diagnosis and monitoring Abstract   PDF (Українська)
M.A. Gonchar, O.L. Logvinova, A.I. Strashok, N.V. Konovalova, D.A. Ivakhnenko
 
Vol 13, No 1 (2018) Chronic Crohn’s disease: diagnosis and management at the present times Abstract   PDF (Українська)
V.A. Klimenko, O.V. Piontkovska, O.S. Lupaltseva, T.O. Khalturina, O.M. Savvo, N.I. Timokhina, G.M. Soboleva
 
No 4.47 (2013) Chronic Granulomatous Disease: the Experience of Diagnosis and Treatment in Children Abstract   PDF (Українська)
L.I. Chernyshova, A.P. Volokha, A.V. Bondarenko, A.M. Gilfanova, V.P. Chernyshov
 
Vol 12, No 7 (2017) Chronic kidney disease in children (literature review) Abstract   PDF (Русский)
I.A. Karimdzhanov, N.A. Israilova
 
No 2.45 (2013) Chronic Mucocutaneous Candidiasis as Primary Immunodeficiency in Children Abstract   PDF (Українська)
L.I. Chernyshova, A.V. Bondarenko, A.P. Volokha, F.I. Lapiy, V.P. Chernyshov, L. Marodi
 
Vol 13, No 1 (2018) Classic galactosemia: features of diagnosis and treatment Abstract   PDF (Українська)
N.O. Pichkur, N.V. Olkhovych, Ya.I. Doronina
 
No 8.51 (2013) Classical Antipyretic Therapy Abstract   PDF (Русский)
A.E. Abaturov, N.I. Abaturova, Ye.A. Agafonova, Ye.L. Krivusha, L.L. Petrenko
 
No 6.57 (2014) Clinical and Anamnestic Features of Pathology of Gastrointestinal Tract in Children with Syndrome of Heart Connective Tissue Dysplasia, Born to Parents Irradiated In Childhood due to the Chernobyl Accident Abstract   PDF SUMMARY   PDF (Українська)
V.G. Kondrashova, I.Ye. Kolpakov, V.Yu. Vdovenko, T.V. Grytsenko, T.V. Shepeliuk, O.N. Studenikina, Ye.I. Stepanova
 
No 6.66 (2015) Clinical and Diagnostic Features of Bronchial Asthma in Children on the Background of Latent Food Allergy Abstract   PDF SUMMARY   PDF (Українська)
V.M. Levytskyi, E.V. Yurchyshena, O.M. Yurchyshen, L.V. Mysko, Yu.L. Mysko
 
No 3.46 (2013) Clinical and Diagnostic Peculiarities of Immunological Adaptation in Children of the First Year of Life Suffering from Community-Acquired Pneumonia Abstract   PDF (Русский)
V.S. Oleynik
 
No 1.52 (2014) Clinical and Echocardiographic Diagnostics of Mitral Valve Prolapse Origin in Children Abstract   PDF SUMMARY   PDF (Українська)
V.O. Kondratyev, N.I. Abaturova, N.G. Porokhnya, O.V. Kunak
 
Vol 12, No 8 (2017) Clinical and endoscopic features of the upper digestive tract pathology in children and adolescents depending on age Abstract   PDF
L.K. Parkhomenko, L.A. Strashok, E.M. Zavelya, M.Yu. Isakova, A.V. Yeshchenko, Zh.V. Polishchuk
 
No 3.46 (2013) Clinical and Epidemiologic Peculiarities of Pertussis in Infants Abstract   PDF (Українська)
O.B. Nadraga, I.V. Dybas
 
Vol 13, No 4 (2018) Clinical and epidemiological characteristics of the most common allergy diseases in children Abstract   PDF (Українська)
L.V. Duda, Е.N. Оkhotnikova
 
No 6.66 (2015) Clinical and Experimental Characteristics of Amizon and Experience of its Use in Clinical Practice Abstract   PDF (Українська)
Yu.V. Marushko, Ye.Ye. Sabadash
 
No 3.46 (2013) Clinical and Genetic Aspects of Chronic Pyelonephritis in Children: the Structure of Addiction and Primary Prognosis Abstract   PDF (Українська)
T.O. Kryuchko, V.P. Ostapenko, T.V. Kushnereva
 
No 5.73 (2016) Clinical and Immunologic Effectiveness of Lizak and Happylor in the Treatment of Acute Pharyngitis in Children Abstract   PDF (Русский)
O.F. Melnikov, Yu.V. Havrilenko
 
No 8.51 (2013) Clinical and Immunological Aspects of Probiotic Therapy for Chronic HP-Associated Gastritis in Children Abstract   PDF (Українська)
O.Ye. Abaturov, О.M. Gerasymenko, N.Yu. Zavgorodnya
 
No 7.67 (2015) Clinical and Immunological Efficacy of Treating Children with Bronchial Obstruction Associated with Atypical Pathogens Abstract   PDF SUMMARY   PDF (Українська)
M.P. Prokhorova
 
No 5.56 (2014) Clinical and Immunological Features of Allergen-Specific Immunotherapy for Bronchial Asthma in Children Abstract   PDF SUMMARY   PDF (Українська)
S.M. Nedelska, N.M. Taran
 
151 - 175 of 1147 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 > >>