Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 6.74 (2016) Characteristics of Endothelial Function in the Dynamics of the Disease in Children with Hemorrhagic Vasculitis Abstract   PDF (Русский)
Yu.V. Odinets, M.V. Yavorovych
 
No 4.39 (2012) Characteristics of Structural and Functional State of Musculoskeletal System in Patients with Juvenile Rheumatoid Arthritis Abstract   PDF (Русский)
N.N. Kaladze, Ye.V. Sarchuk
 
No 6.66 (2015) Characteristics of the Course of Chronic Viral Hepatitis in Children Abstract   PDF SUMMARY   PDF (Українська)
V.S. Berezenko, O.V. Tsariova
 
Vol 14 (2019): Supplement 1 Pediatric Gastroenterology and Nutritiology Characteristics of the heart rhythm in children with gastroesophageal reflux disease Abstract   PDF (Українська)
T.V. Zimnytska, N.S. Shevchenko, T.O. Holovko, N.V. Kirianchuk, I.M. Bulich
 
No 2.61 (2015) Characteristics of the Onset and Evolution of Juvenile Rheumatoid Arthritis Symptoms during the First Year of its Development Abstract   PDF SUMMARY   PDF (Українська)
I.S. Lebets, N.O. Panko, O.V. Matviienko, Ye.M. Zaitseva, N.S. Shevchenko
 
No 6.49 (2013) Characterization of the Microbial Landscape of the Lower Respiratory Tract in Complicated Pneumonia in Young Children Abstract   PDF (Українська)
O.L. Tsymbalista, L.I. Garidzhuk
 
No 7.75 (2016) Cheiropathy in Diabetic Children. Kinesi- and Physiotherapy Abstract   PDF (Русский)
A.E. Abaturov, L.L. Petrenko, D.V. Logvinov, N.A. Beletskaia, N.N. Lybenko, N.A. Kozlova
 
No 6.57 (2014) Chickenpox in Children: Features of Treatment Abstract   PDF (Русский)
S.A. Kramarev, O.V. Vygovskaya, V.V. Deyev, A.P. Moshich, O.F. Melnikov, A.V. Shashkina, Yu.Ye. Nadvorskaya, O.S. Pilipenko, T.A. Kolinko, U. Godvin
 
No 4.39 (2012) Child Gastroenterology: Peptic Ulcer or Symptomatic Ulcer? Abstract   PDF (Русский)
Yu.V. Belousov
 
Vol 13, No 2 (2018) Child health status — the future of the country (part 2) Abstract   PDF (Українська)
Yu.G. Antipkin, A.P. Volosovets, V.G. Maidannik, V.S. Berezenko, R.A. Moiseenko, O.V. Vygovskaya, S.P. Krivopustov, V.N. Zabolotko, N.L. Aryaev, A.E. Abaturov, T.A. Kryuchko, G.V. Beketova, O.M. Okhotnikova, S.A. Kramarev, V.I. Petrenko, A.F. Levitsky, Yu.V. Maroushko, Т.V. Maroushko, Yu.S. Piatnytskyi, O.G. Shadrin, E.N. Mukvich, I.V. Mikichak, T.P. Kosovskaya, V.P. Lisak, Yu.V. Sorokolat, A.V. Tereshchenko, N.V. Banadyga, L.V. Besh, Yu.K. Bolbot, L.N. Boyarskaya, A.B. Volosyanko, M.A. Gonchar, V.M. Dudnik, A.V. Zubarenko, T.M. Klimenko, E.K. Koloskova, G.A. Lezhenko, L.S. Ovcharenko, А.S. Senatorova, A.I. Smiyan, T.V. Sorokman, T.V. Stoeva, O.E. Chernishova, О.A. Tsodikova, T.V. Bondarenko, M.V. Golyak, O.R. Znak, N.N. Efremova, T.E. Karchevich, O.V. Lukyanenko, A.V. Luneva, N.M. Marchenko, S.L. Mikhno, S.G. Pisarenko, T.M. Pokotilova, E.I. Rubanova, E.I. Rubanova, O.V. Stashko, N.A. Shmalko, K.N. Shcherbinska, E.V. Mozyrskaya
 
No 7.75 (2016) Childhood Disability Rates in Ukraine over the Period 2010–2014 Abstract   PDF (Русский)
S.R. Tolmachîva, T.V. Peresypkina
 
No 1.69 (2016) Choice of Rational Antibiotic Therapy in Children with Bacterial Respiratory Diseases in the Conditions of Increased Antibiotic Resistance Abstract   PDF (Українська)
G.O. Lezhenko, O.Ye. Pashkova, L.I. Pantiushenko
 
No 6.57 (2014) Choice of Rational Antibiotic Therapy in Children with Bacterial Respiratory Diseases Under Increased Antibiotic Resistance Level Abstract   PDF (Українська)
G.O. Lezhenko, O.Ye. Pashkova, L.I. Pantyushenko
 
No 1.52 (2014) Choosing the Optimal Drug for Topical Treatment of Pharyngitis in Children Abstract   PDF (Русский)
Yu.L. Soldatsky, Ye.K. Onufriyeva, S.F. Gasparyan, N.V. Schepin, A.M. Steklov
 
Vol 13, No 1 (2018) Chromosome 22q11.2 deletion: world definition criteria, standards for diagnosis and monitoring Abstract   PDF (Українська)
M.A. Gonchar, O.L. Logvinova, A.I. Strashok, N.V. Konovalova, D.A. Ivakhnenko
 
Vol 13, No 1 (2018) Chronic Crohn’s disease: diagnosis and management at the present times Abstract   PDF (Українська)
V.A. Klimenko, O.V. Piontkovska, O.S. Lupaltseva, T.O. Khalturina, O.M. Savvo, N.I. Timokhina, G.M. Soboleva
 
No 4.47 (2013) Chronic Granulomatous Disease: the Experience of Diagnosis and Treatment in Children Abstract   PDF (Українська)
L.I. Chernyshova, A.P. Volokha, A.V. Bondarenko, A.M. Gilfanova, V.P. Chernyshov
 
Vol 14, No 1 (2019) Chronic Helicobacter pylori-assotiated infection in children, paracellular permeability of the gastric mucosa and food allergy Abstract   PDF (Українська)
O.E. Abaturov, A.E. Lykova
 
Vol 12, No 7 (2017) Chronic kidney disease in children (literature review) Abstract   PDF (Русский)
I.A. Karimdzhanov, N.A. Israilova
 
No 2.45 (2013) Chronic Mucocutaneous Candidiasis as Primary Immunodeficiency in Children Abstract   PDF (Українська)
L.I. Chernyshova, A.V. Bondarenko, A.P. Volokha, F.I. Lapiy, V.P. Chernyshov, L. Marodi
 
Vol 13, No 1 (2018) Classic galactosemia: features of diagnosis and treatment Abstract   PDF (Українська)
N.O. Pichkur, N.V. Olkhovych, Ya.I. Doronina
 
No 8.51 (2013) Classical Antipyretic Therapy Abstract   PDF (Русский)
A.E. Abaturov, N.I. Abaturova, Ye.A. Agafonova, Ye.L. Krivusha, L.L. Petrenko
 
No 6.57 (2014) Clinical and Anamnestic Features of Pathology of Gastrointestinal Tract in Children with Syndrome of Heart Connective Tissue Dysplasia, Born to Parents Irradiated In Childhood due to the Chernobyl Accident Abstract   PDF SUMMARY   PDF (Українська)
V.G. Kondrashova, I.Ye. Kolpakov, V.Yu. Vdovenko, T.V. Grytsenko, T.V. Shepeliuk, O.N. Studenikina, Ye.I. Stepanova
 
No 6.66 (2015) Clinical and Diagnostic Features of Bronchial Asthma in Children on the Background of Latent Food Allergy Abstract   PDF SUMMARY   PDF (Українська)
V.M. Levytskyi, E.V. Yurchyshena, O.M. Yurchyshen, L.V. Mysko, Yu.L. Mysko
 
No 3.46 (2013) Clinical and Diagnostic Peculiarities of Immunological Adaptation in Children of the First Year of Life Suffering from Community-Acquired Pneumonia Abstract   PDF (Русский)
V.S. Oleynik
 
151 - 175 of 1239 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 > >>