Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 7.50 (2013) Anatomical Features of Congenital Diaphragmatic Hernia in Children of Different Age Abstract   PDF (Українська)
O.K. Slepov, V.L. Veselsky, Ye.O. Slepov, O.P. Ponomarenko, V.P. Soroka, O.P. Dzham, G.S. Yermolova
 
Vol 12, No 5 (2017) Anatomy, physiology, clinical manifestations and treatment of testicular torsion in children (literature review) Abstract   PDF (Українська)
S.V. Veselyy, O.I. Yudin, N.Yu. Veselyy
 
Vol 12, No 2 (2017) Anemic syndrome in pediatric practice Abstract   PDF (Русский)
Yu.V. Odynets, I.M. Poddubna, N.I. Makeieva
 
No 5.65 (2015) Angelman Syndrome. Part 1 (Etiology and Pathogenesis) Abstract   PDF (Русский)
A.Ye. Abaturov, L.L. Petrenko, Ye.L. Krivusha
 
No 6.66 (2015) Angelman Syndrome. Part 2 (Clinical Picture and Diagnosis) Abstract   PDF (Русский)
O.Ye. Abaturov, L.L. Petrenko, O.L. Krivusha
 
No 7.67 (2015) Angelman Syndrome. Part 3 (Differential Diagnosis and Treatment) Abstract   PDF (Русский)
O.Ye. Abaturov, L.L. Petrenko, O.L. Kryvusha
 
No 2.61 (2015) Annular Pancreas Associated with TORCH-infection Abstract   PDF (Русский)   PDF SUMMARY
S.V. Vesiolyi, R.P. Klimanskyi, K.V. Latyshov
 
No 4.47 (2013) Antenatal Clinic — the Most Important Element in Prevention of Fetal Hypoxia (Analysis of Literature and Own Researches) Abstract   PDF (Українська)
V.A. Khomenko, I.O. Mogilevkina, E.B. Yakovleva
 
No 3.54 (2014) Antibiotic Therapy for Acute Bacterial Respiratory Diseases in Children Abstract   PDF (Русский)
Ye.I. Yulish
 
No 5.48 (2013) Antibiotic Therapy of Acute Bacterial Respiratory Infections in Children in Outpatient Practice Abstract   PDF (Русский)
Ye.I. Yulish, O.Ye. Chernyshova, B.I. Krivuschev, I.V. Balychevtseva, S.G. Gadetskaya
 
No 7.50 (2013) Antibiotic-associated diarrhea: mechanisms of development and possible correction Abstract   PDF (Русский)
L.V. Zakordonets, S.A. Kramarev, T.V. Beregova, A.N. Tolstanova, T.V. Dovbynchuk
 
No 3.38 (2012) Antiendotoxin Immunity in Children with Purulent Septic Diseases at Hospitalization Stage Abstract   PDF (Русский)
D.Yu. Krivchenya, L.F. Pritulo, Yu.A. Bisyuk, V.P. Pritula, Ye.V. Ionicheva, D.V. Shayevsky, O.B. Bodnar
 
No 2.53 (2014) Antihistamines in the Treatment of Allergic Rhinitis Abstract   PDF (Русский)
O.Ye. Chernyshova
 
No 1.52 (2014) Antitussive Therapy in Acute Respiratory Diseases in Children Abstract   PDF (Русский)
I.L. Vysochina, L.L. Petrenko, V.A. Dityatkovsky, V.I. Ivashina, N.M. Tokareva
 
No 2.53 (2014) Antiviral Therapy for Acute Respiratory Infections in Children Abstract   PDF (Русский)
V.A. Bulgakova
 
No 3.71 (2016) Anxiety and Emotional Aspect of Bronchial Asthma in School Age Children Abstract   PDF (Українська)   PDF SUMMARY
E.I. Burbela, L.A. Volianska, V.V. Stetsenko, I.V. Kubei, U.M. Mudryk
 
No 7.50 (2013) Aplastic Anemia in Children Abstract   PDF (Русский)
N.V. Nagornaya, Ye.V. Vilchevskaya, Ye.V. Bordyugova, A.P. Dudchak, Ye.N. Marchenko
 
No 5.1.73.1 (2016) Apolipoprotein E Polymorphism and Lipid Metabolism Disorders in Children with Cholelithiasis Abstract   PDF (Русский)
Ye.V. Shutova
 
Vol 12, No 2.1 (2017) Appeal of the editorial board Abstract   PDF (Українська)
. .
 
No 2.61 (2015) Application of Topical Preparations with Combined Effect in the Treatment of Inflammatory Diseases of the Oral Cavity and Pharynx Abstract   PDF (Русский)
I.V. Balychevtseva
 
No 7.50 (2013) Approaches to the Treatment of Early Stage of Gallstone Disease in Children Abstract   PDF (Русский)
O.G. Shadrin, Ye.V. Shutova
 
No 2.45 (2013) Arrhythmogenic Right Ventricular Dysplasia — a Variant of Primary Cardiomyopathy Abstract   PDF (Русский)
G.E. Sukhareva, V.I. Sadovoy
 
No 3.54 (2014) Arterial Hypertension in Adolescents: Factors of Stabilization and Progression Abstract   PDF (Русский)   PDF SUMMARY
N.M. Korenev, L.F. Bogmat, Ye.M. Nosov, I.M. Yakovleva, V.V. Nikonova, I.N. Bessonova
 
No 2.1.62.1 (2015) Arteriohepatic Dysplasia (Alagille Syndrome) in a Child (Clinical Case) Abstract   PDF (Русский)
Ye.V. Omelchenko, A.S. Senatorova, A.F. Shipko, A.V. Omelchenko-Seliukova, M.N. Yermolaiev, M.M. Yermolaieva, Yu.A. Levchenko
 
No 1.69 (2016) Assessment of Nutritional Status of Grade 1–11 Schoolchildren in Lviv Abstract   PDF (Українська)   PDF SUMMARY
S.L. Niankovskyi, I.P. Pasichniuk
 
51 - 75 of 1036 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 > >>