Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

A

Archakova, T.N., State Institution «Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology of National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Kyiv
Aryaev, M.L., State Institution “Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology of the NAMS of Ukraine”, Kyiv, Ukraine Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv, Ukraine Center for Med
Aryaev, N.L., State Institution “Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology of the NAMS of Ukraine”, Kyiv, Ukraine Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv, Ukraine Centre for Medic
Ascheulov, A.M., Kharkiv National Medical University
Ashcheulov, A.M., Kharkiv National Medical University
Ashcheulov, O.M., Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine
Ashcheulov, O.M., Kharkiv National Medical University (Ukraine)
Asonov, A.O., National Medical University named after O.O. Bogomolets, Kyiv
Astakhova, N.H., Higher State Educational Institution of Ukraine «Ukrainian Medical Stomatological Academy», Poltava
Atamanova, O.V., Kharkiv National Medical University, Kharkiv
Aussi, Marvan, Donetsk National Medical University named after M. Horkyi, Donetsk
Avdiievskaya, O.G., State Institution “Institute for Children and Adolescents Health Care of NAMS of Ukraine”, Kharkiv, Ukraine V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine
Avdusenko, M.V., Donetsk National Medical University named after M.Gorkyi, Krasnyi Lyman

B

Babadganyan, O.N., Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Kharkiv, Ukraine
Babadzanian, O.N., Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Kharkiv, Ukraine
Babadzhanian, Ye.N., Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Kharkiv, Ukraine
Babadzhanyan, E.N., Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Kharkiv
Babadzhanyan, O.M., Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Kharkiv, Ukraine
Babak, V.V., Kyiv Municipal Children’s Clinical Hospital № 2, Kyiv
Babich, V.L., State Institution “Dnipropetrovsk Medical Academy of Ministry of Health of Ukraine”, Ukraine
Babich, V.L., SI «Dnipropetrovsk Medical Academy of Ministry of Health of Ukraine», Dnipro, Ukraine
Babich, V.L., SI “Dnipropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Health of Ukraine”, Dnipro, Ukraine
Babich, V.L., State Institution “Dnipropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Health of Ukraine”, Dnipro, Ukraine
Babich, V.L., SI «Dnipropetrovsk Medical Academy of Ministry of Health of Ukraine» (Ukraine)
Babich, V.L., SI «Dnipropetrovsk Medical Academy of Health Ministry of Ukraine», Dnipropetrovsk

126 - 150 of 2924 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 > >>