Author Details

Reshetilov, Yu.I., SI «Zaporozhzhya Medical Academy of Postgraduate Education of Ministry of Health», Zaporizhzhya, Ukraine