Author Details

Detsik, O.Ya., Lviv Regional Clinical Hospital, Lviv, Ukraine