Published: 2019-11-07

Clinical and functional portrait of infants with regurgitation syndrome

S.I. Ilchenko, T.V. Mozheiko, N.M. Kramarenko, N.V. Duplenko

343-349

Features of Kawasaki disease course in infants

O.S. Koreniuk, N.N. Kramarenko, S.H. Ivanus

350-355

Evaluating the efficacy of probiotics in atopic dermatitis on the background of food allergy in children

S.L. Nyankovskyy, О.S. Nyankovska, M.I. Horodylovska, Ya.V. Tomkiv, H.Z. Vivcharivska, V.D. Shaidych, O.M. Horayska, L.V. Zastavna, A.V. Vozniak, H.M. Trotskyy, A.Ye. Lisnyy, Z.V. Tomkiv

356-365

Acute amlodipine poisoning in adolescence. Clinical case

S.L. Nyankovskyy, R.N. Furtak, M.S. Yatsula, I.Yu. Berezhna, O.M. Mykytchyn, O.I. Romaniv

393-396