Метаболічний синдром як основа розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки в дітей з ожирінням

T.O. Kryuchko, O.A. Pylypenko, I.M. Nesina

Abstract


Мета дослідження: визначення взаємозв’язку між наявністю й поширеністю основних компонентів метаболічного синдрому та розвитком неалкогольної жирової хвороби печінки (НАЖХП) у пацієнтів дитячого та підліткового віку.
Матеріали та методи. Обстежено 39 дітей віком від 7 до 17 років. Основну групу (n = 23) становили діти, у яких на фоні вираженого ожиріння було діагностовано НАЖХП, до групи порівняння ( n = 16) увійшли пацієнти з аліментарним ожирінням.
Результати. В обстежених дітей та підлітків із НАЖХП на фоні ожиріння найбільш поширеним компонентом метаболічного синдрому була інсулінорезистентність, що відмічалася в 56,5 % дітей, 43,5 % пацієнтів мали прояви артеріальної гіпертензії, дисліпідемія за рахунок зниження фракції загального холестерину ліпопротеїдів високої щільності відмічалася у 43,5 % випадків, гіпертригліцеридемія — у 34,7 %. Повна форма метаболічного синдрому з п’яти компонентів була виявлена майже в кожного четвертого пацієнта (24,5 %) із НАЖХП, у 31 % хворих відмічалася наявність чотирьох компонентів, усі інші діти (44,5 %) мали різні комбінації з двох-трьох компонентів метаболічного синдрому.


Keywords


метаболічний синдром; неалкогольна жирова хвороба печінки; діти

References


Белоусов Ю.В., Бабаджанян Е.Н. Жировой гепатоз у детей: дефиниция и диагноз / Белоусов Ю.В., Бабаджанян Е.Н. // Современная педиатрия. — 2010. — № 5(33). — С. 107-109.

Берштейн Л.М., Коваленко И.Г. «Метаболически здоровые» лица с ожирением и метаболические признаки ожирения у лиц с нормальной массой тела: что за этим стоит / Берштейн Л.М., Коваленко И.Г. // Пробл. эндокринол. — 2010. — № 3. — С. 47-51.

Звягинцева Т.Д., Чернобай А.И. Применение препарата Антраль в лечении неалкогольного стеатогепатита: настоящее и будущее / Звягинцева Т.Д., Чернобай А.И. // Здоров’я України. — 2009. — № 1–2. — С. 68-69.

Кайдашев И.П. Эволюция понятия «метаболический синдром» и его современное значение / И.П. Кайдашев // Український медичний часопис. Актуальні питання клінічної практики. — 2012. — № 2(88).

Лазебник Л.Б., Звенигородская Л.А. Метаболический синдром и органы пищеварения / Лазебник Л.Б., Звенигородская Л.А. — М., 2009. — 182 с.

Мітченко О.І., Корпачев В.В.; Робоча група з проблем метаболічного синдрому, цукрового діабету, предіабету і серцево-судинних захворювань Української асоціації кардіологів, Української асоціації ендокринологів. Діагностика і лікування метаболічного синдрому, цукрового діабету, предіабету і серцево-судинних захворювань: Метод. рекомендації. — К., 2009. — 42 с.

Сергеев В.П. Метаболический синдром: причины, лечение и профилактика / Сергеев В.П. // Врач. — 2009. — № 2. — С. 36-41.

Синицын П.А. Метаболический синдром у детей и подростков. Клинико-генетические параллели: Автореф. дис... канд. мед. наук: спец. 14.01.10 «Педиатрия» / П.А. Синицын. — М., 2009. — 27 с.

Скрипник И.Н. Избыточный вес как основа НАСГ и актуальная медико-социальная проблема / И.Н. Скрипник // Здоров’я України. — 2009. — № 20(225).

Ткаченко Е.И., Успенский Ю.П., Белоусова Л.Н. и др. Неалкогольная жировая болезнь печени и метаболический синдром: единство патогенетических механизмов и подходов к лечению / Ткаченко Е.И., Успенский Ю.П., Белоусова Л.Н. // Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. — 2008. — № 2. — С. 92- 96.

Bagry H.S., Raghavendram S., Carli F. Metabolic syndrome and insulin resistance / Bagry H.S., Raghavendram S., Carli F. // Anesthesio­logy. — 2008. — Vol. 108(3). — P. 506-523.

Chang Y., Ryu S., Sung E., Jang Y. Higher concentrations of alanine aminotransferase within the reference interval predict nonalcoholic fatty liver disease / Chang Y., Ryu S., Sung E., Jang Y. // Clin. Chem. — 2007. — Vol. 53. — P. 686-692.

Inge Gies, Jesse Vanbesien et al. Insulin resistance as a leading cause of hyperthyrotropine mia in overweigth children / Inge Gies, Jesse Vanbesien et al. // Horm Res. — 2007. — Vol. 68 (suppl. 1). — P. 30.

Mishra A., Khurana L. Obesity, and the Metabolic Syndrome in Developing Countries. / Mishra A., Khurana L. // J. Clin. Endocrinol. Metab. — 2008. — Vol. 93 (Suppl. 1). — Р. 9-30

Musso G., Gambino R., Bo S. et al. Should nonalcoholic fatty liver disease be included in the definition of metabolic syndrome? A cross-sectional comparison with Adult Treatment Panel III criteria in nonobese nondiabetic subjects / Musso G., Gambino R., Bo S. // Diabetes Care. — 2008.— Vol. 31. — P. 562-568.

Ogden C., Yanovski S., Carrel M. The epidemiology of obesity / Ogden C., Yanovski S., Carrel M. // Gastroenterology. — 2007. — Vol. 132. — P. 1087-2102.

Sun S.S., Grave G.D., Siervogel R.M. et al. Systolic Blood Pressure in Childhood Predicts Hypertension and Metabolic Syndrome Later in Life / Sun S.S., Grave G.D., Siervogel R.M. et al. // Pediatrics. — 2007. — Vol. 119(2). — Р. 237-246.

Weiss R., Dziura J., Burgert T.S. et al. Obesity and the metabolic syndrome in children and adolescents / Weiss R., Dziura J., Burgert T.S. // NEJM. — 2004. — Vol. 350. — Р. 2362-2374.

Zimmet P., Alberti K.G., Kaufman F. et al. IDF Consensus Group. The metabolic syndrome in children and adolescents — an IDF consensus report / Zimmet P., Alberti K.G., Kaufman F. et al. // Pediatr. Diabetes. — 2007. — Vol. 5. — Р. 299-306.
DOI: https://doi.org/10.22141/2224-0551.4.55.2014.76101

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 CHILD`S HEALTH

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

© Publishing House Zaslavsky, 1997-2018

 

 Яндекс.МетрикаSeo анализ сайта Рейтинг@Mail.ru