DOI: https://doi.org/10.22141/2224-0551.4.64.2015.75242

Liver Damage in Systemic Lupus Erythematosus in Adolescents

L.F. Bohmat, N.S. Shevchenko, Ye.V. Matviienko

Abstract


The objective of the study was to investigate the state of the liver in adolescents with systemic lupus erythematosus (SLE). As a result of examination of 48 patients with SLE aged 12–18 years, there were established incidence of liver damage (22.9 %), correlation of cytolysis with the degree of activity and clinical manifestations of the disease. Also, the incidence of the risk of fibrosis (27.3 %) and its possible presence in 9.1 % of adolescents in the onset of SLE were detected.

Keywords


systemic lupus erythematosus; adolescents; liver; fibrogenesis.

References


Kovalenko V.N., Kaminskiy A.G. Revmatologiya kak odna iz vazhneyshih problem meditsinyi / Ukr. revmatol. zhurn. – 2000.- № 1. – S. 3–8.

Orbai A.M., Alarcоn G.S., Gordon C. et al. Derivation and vali- dation of the Systemic Lupus International Collaborating Clinics classification criteria for systemic lupus erythematosus /Arthr. Rheum. – 2012. – N 64. –Р. 2677–2686.

Baykova I.E., Nikitin I.G. «Bolezni organov pischevareniya», 2009, tom11, №1.

Abraham S., Begum S., Isenberg D. Hepatic manifestations of autoimmune rheumatic diseases /Ann Rheum Dis. – 2004. – N63. – Р. 9-123.

Revmaticheskie bolezni /Rukovodstvo dlya vrachey/ Pod red. V.A.Nasonovoy, N.V, Bunchuka. – M., Meditsina, 1997. – 520 s.

NatsIonalniy pіdruchnik z revmatologіуi /za ared. V.M.Kovalenka, N.M.Shubi. – K., MORION, 2013. – 672 s.

Shulpenkova Yu.O. Lekarstvennyie porazheniya pecheni. Vrach (spets. vyipusk). 2010, (4-8).

Santamato A, Fransvea A, Dituri F. et al. Hepatic stellate cells stimulate HCC cell migration via laminin-5 production / Clin. Sci. (Lond). –2011. –Vol.362. – P.1675-1685.

Rockey D.S. Hepatic fibrosis, stellate cells, and portal hypertension /Clin. Liver Dis.-2008. – Vol.10. –P.459-479.

Rockey D.S. Translating an understanding of the pathogenesis of hepatic fibrosis to novel therapies /Clin. Gastroenterol. Hepatol. –2013. – Vol.11. – P.224-231.

Huang G., Brigstock D.R. regulation of hepatic stellate cells by connective tissue growth factor /Front Biosci. –2012. –Vol.17. –P.2495-2507.

Das S.K.., Vasudevan D.M. Genesis of hepatic fibrosis and its biochemical markers /Scand. J. Clin. Lab. Invest. –2008. –V.68. –N4. –P.260-269.

Poynard T., Morra R., Ingiliz P. Biomarkers of liver fibrosis /Adv. Clin. Chem. –2008. –V.46. –N1. –P.131-160.

Petri M. et al. Derivation and Validation of the Systemic Lupus International Collaborating Clinics Classification Criteria for Systemic Lupus Erythematosus. /Arthr. Rheum. – 2012. – N64. –P. 2677-2686.

Mezhdunarodnaya klassifikatsiya funktsionirovaniya, ogranicheniy zhiznedeyatelnosti i zdorovya. Per.G.D.Shostka, V.Yu.Ryasnyanskogo, A.V.Kvashina i dr. VOZ: Zheneva.2001.342 s.

Volynets G.V., Potapov A.S., Polyakova S.I. et all. Evaluation of liver failure stage in children /Voprosy sovremennoi pediatrii-Current Pediatrics. –2013. –N12. –P.47-51.
Copyright (c) 2016 CHILD`S HEALTH

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

© Publishing House Zaslavsky, 1997-2018

 

   Seo анализ сайта