DOI: https://doi.org/10.22141/2224-0551.8.68.2015.75145

Features of the Diagnosis of Respiratory Diseases in Children Nowadays

K.D. Duka, A.O. Yefanova

Abstract


Nowadays, respiratory diseases occupy a dominant position in the structure of morbidity in children, and clinic picture of various respiratory diseases has similar features. That’s why the qualitative diagnosis of respiratory diseases in children is so important for choosing the right treatment. During the study, we have found that the diagnosis of acute respiratory diseases in surveyed children meets diagnostic criteria approved by clinical protocols. Diagnosis of viral infections should include clinical manifestations and paraclinical researches: detection of virus antigen and antibodies to the virus, and diagnosis of bacterial respiratory infections should be based on the determination of procalcitonin levels.


Keywords


respiratory system; children; diagnosis

References


O.Abaturov. Klinichni osoblyvosti perebigu ta stan miscevogo imunitetu v ditej rannogo viku, yaki xvoriyut na gostryj obstruktyvnyj bronxit. O.Abaturov, O.Rusakova. Perynatologyya y pedyatryy 2012; 1(49): 106-108.

Bezrukava L.A. Preduprezhdenye povtornix bronxoobstruktyvnix sostoyanyj u detej, perenesshych respyratorno-syncytyalnuyu adenovyrusnuyu ynfekcyy: avtoref. dys. na soyskanye stepeny kand.med.nauk. Tyumen 2009; 21.

Zaplatnykov A.L. Vnebolnychnie pnevmonyy u detej: pryncypi dyagnostyki i etyotropnoj terapyy. Zaplatnykov A.L. Sovremennaya pedyatryya 2010; 4(32): 161-165.

Klymenko V.A.. Osoblyvosti perebigu gostrogo obstruktyvnogo bronxitu u ditej grudnogo viku z perynatalnym urazhennyam centralnoyi nervovoyi systemy. V.A. Klymenko, O.V. Davydenko. Pediatriya, akusherstvo ta ginekologiya 2012; 2: 19-21.

Myzernyczkyj Yu.L. Dyfferencyalnaya dyagnostyka i pryncypi dyfferencyrovannoj terapyy bronxoobstruktyvnogo syndroma pry ORZ u detej. Zdorove rebenka 2009; 1.

Polkovnychenko A.N. Prymenenye statystycheskogo analyza v izuchenyy zabolevaemosty detei bronxolegochnoj patologyej. Polkovnychenko A.N., Galchenko V.Ya., Gejvax V.S., Cherepaxyn Yu.A. Ukrayinskyj medychnyj almanax 2010; 2: 17-19.

Tatochenko V.K. Pnevmonyya u detej: dyagnostyka y lechenye. V.K. Tatochenko. Sovremennaya pedyatryya 2009; 3 (25): 10-11.

Tyxomyrova A.R. Klynyko-ymmunologycheskaya charakterystyka detej mladshego vozrasta s bronxoobstruktyvnim syndromom: avtoref. dys. na soyskanye stepeny kand.med.nauk. SPb 2008; 24.


Copyright (c) 2020 K.D. Duka, A.O. Yefanova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

© Publishing House Zaslavsky, 1997-2020

 

   Seo анализ сайта