DOI: https://doi.org/10.22141/2224-0551.7.67.2015.75094

Degree of Disorders of Calcium-Phosphorus Maintenance in Children with Food Allergy Signs Depending on Allergic Inflammation Activity

L.S. Ovcharenko, A.O. Vertehel, T.H. Andrienko, I.V. Samokhin, N.V. Zhikhareva, O.V. Kriazhev

Abstract


37 % of children aged from 1 to 3 years old have impairment in various parameters associated with food allergy. These changes are typical for osteogenesis (reduced concentration of general calcium by 15.7 %, non-organic phosphorus — by 17.8 %, enhanced activity of alkaline phosphatase — by 89.8 %, blood serum osteocalcin — 4.4 times (Р < 0.05)). The presence and activity of persistent chronic allergic inflammation in children with food allergic is one of the reasons of impaired osteogenesis that is confirmed by direct and inverse relations between allergic inflammation factors (extension, skin dryness, burning sensation, skin flaking) and osteogenesis markers (general calcium, non-organic phosphorus, alkaline phosphatase, parathyroid hormone, osteocalcin) (ρ = –0.884; –0.765; +0.884; –0.651; +0.803; relatively). The key factor causing impaired osteogenesis in children with food allergy is an extension (kS > 40) of allergic process on skin that has a direct correlation with severity of metabolism impairment in bone tissue (ρ = +0.820).


Keywords


children; food allergy; calcium-phosphorus maintenance

References


Maydannik V. G. Sovremennye standarty v lechenii allergiy: innovatsionnye tekhnologii i bezopasnost na pervom meste / V. G. Maydannik, G. N. Drannik, V. A. Klimenko // Allergologiya. – 2010. – № 13. – S. 242–243.

Nedelska S. M. Mіstse kharchovoї sensitizatsії v strukturі gіperchutlivostі u dіtey Zaporіzhzhya / S. M. Nedelska, O. P. Pakholchuk, T. G. Bessіkalo // Zaporozh. med. zhurn. – 2011. – T. 13, № 2. – S. 103–104.

Shcheplyagina L. A. Kostnaya prochnost u detey: izvestnye i neizvestnye fakty: ucheb. posobie / L. A. Shcheplyagina, G. V. Rimarchuk. – M., 2011. – 233 s.

Prevalence and Progression of Osteoporosis in Patients With COPD. Results From TORCH [Elektronnyy resurs] / Ferguson G. T., Calverley P. M. A., Anderson J. A. [et al.] // Chest. – 2009. – Rezhim dostupa : doi: 10.1378 / chest. 08-3016.

Veroyatnost i matematicheskaya statistika: Entsiklopediya / Gl. red. Yu. V. Prokhorov. - M.: Bol'shaya Rossiyskaya entsiklopediya, 1999. - 910 s.
Copyright (c) 2016 CHILD`S HEALTH

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

© Publishing House Zaslavsky, 1997-2019

 

   Seo анализ сайта