DOI: https://doi.org/10.22141/2224-0551.2.61.2015.75037

Features of Cellular Immunity in Children with Mono- and Mixed Rotavirus Infection

V.H. Maidannyk, K.O. Smiian-Horbunova

Abstract


This paper presents the findings of laboratory examination in 35 infants with acute intestinal infection of rotavirus origin. The evaluation of the dynamics of cellular link of the immune system in the acute phase of the disease and during convalescence has been carried out. There were significant differences in CD3+ and CD16+ levels in blood serum at mono and mixed rotavirus infection.


Keywords


rotavirus infection; children; cellular immunity.

References


Holloway G, Coulson BS. Innate cellular responses to rotavirus infection. J. Gen. Virol 2013;94:1151–1160. doi:10.1128/JVI.01450-08.

Polyanskaya N. A. Klynyko-katanamnestycheskoe nablyudenye za det'my s mono- y mykst-varyantamy rotavyrusnoy ynfektsyy / N. A. Polyanskaya, E. F. Lobova // Vestnyk novыkh medytsynskykh tekhnolohyy. – 2011.–T. XVIII. –#2 – S. 315–317.

Desselberger U, Huppertz HI. Immune Responses to Rotavirus Infection and Vaccination and Associated Correlates of Protection. J. Infect Dis. 2011;203(2):188–195. doi:10.1093/infdis/jiq031.

Mancini G, Carbonare A, Harmans J. Immunochemical quantitation of antigens by single radial diffusion. Immunochemistry 1965;2:235–239.

Chernyshova L. I. Dytyacha imunolohiya / L. I. Chernyshova, A. P. Volokha, L. V. Kostyuchenko ta in. – K.: VSV «Medytsyna», 2013. – 720 s.

Simone R, Zicca A, Saverino D. The frequency of regulatory CD3+CD8+CD28−CD25+ T lymphocytes in human peripheral blood increases with age. Journal of Leukocyte Biology. 2008;84:1454-1461. doi:10.1189/jlb.0907627.

Skrzeczyńska-Moncznik J, Bzowska M, Lo˝seke S, Grage-Griebenow E, Zembala M, Pryjma J. Peripheral Blood CD14high CD16+ Monocytes are Main Producers of IL-10. Scandinavian Journal of Immunology. 2008;67(2):152-159. doi:10.1111/j.1365-3083.2007.02051.

Kyrsanova T. A. Osobennosty ymmunnoho statusa detey starsheho vozrasta, bol'nыkh vyrusnыmy kyshechnыmy ynfektsyyamy, na fone pryema bakteryynыkh preparatov, soderzhashchykh laktobakteryy LGG / T. A. Kyrsanova, V. A. Strokach // International student"s journal of medicine. – 2014. – Spets. vыp. : Sbornyk statey y tezysov mezhdunarodnoy nauchno-praktycheskoy konferentsyy studentov y molodыkh uchenыkh «Yntehratsyya studencheskoy nauky v mezhdunarodnoe prostranstvo», posvyashchennoy 125-letyyu S.D. Asfendyyarova, h. Almatы, Kazakhstan, 24-25 aprelya 2014 h. – S. 707–710. Kyrsanova T. A. Osobennosty ymmunnoho statusa detey starsheho vozrasta, bol'nыkh vyrusnыmy kyshechnыmy ynfektsyyamy, na fone pryema bakteryynыkh preparatov, soderzhashchykh laktobakteryy LGG / T. A. Kyrsanova, V. A. Strokach // International student"s journal of medicine. – 2014. – Spets. vыp. : Sbornyk statey y tezysov mezhdunarodnoy nauchno-praktycheskoy konferentsyy studentov y molodыkh uchenыkh «Yntehratsyya studencheskoy nauky v mezhdunarodnoe prostranstvo», posvyashchennoy 125-letyyu S.D. Asfendyyarova, h. Almatы, Kazakhstan, 24-25 aprelya 2014 h. – S. 707–710.

Babyk R. K. Klynyko- ymmunolohycheskye osobennosty rotavyrusnoy ynfektsyy u detey / R. K. Babyk, E. V. Korneeva // Vestnyk Yuzhno-Ural'skoho hosudarstvennoho unyversyteta. Seryya "Obrazovanye, zdravookhranenye, fyzycheskaya kul'tura". – 2011. – # 28. – S. 53–57.

Romantsov M. H. Patohenetychesky obosnovannaya ymmunotropnaya terapyya kyshechnыkh ynfektsyy u detey (klynycheskyy obzor) / M. H. Romantsov, O. V. Tykhomyrova // Fundamental'nыe yssledovanyya. – 2010. – # 3. – S. 122–137.


Copyright (c) 2016 CHILD`S HEALTH

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

© Publishing House Zaslavsky, 1997-2019

 

   Seo анализ сайта