School Starting Age as a Risk Factor for Adolescent Health

O.V. Berdnyk, N.S. Polka, O.P. Rudnytska, O.V. Dobrianska, K.V. Shevchuk

Abstract


The objective of our study was to determine the features of health state formation in senior pupils, depending on the age of entry to the first grade. There were examined 983 pupils of grades 9–10 in Kyiv. The study involved the assessment of adolescent health, distribution of the contingents into groups depending on the child’s age at the time of entry to the first grade. It was found that 70.1 % of adolescents entered the first grade at the age of 6–7 years. Groups of children, whose school starting age was less than 6 years or more than 7 years, were significant. Distribution of pupils in terms of physical health found that about half of adolescents had low levels of physical health. The proportion of adolescents with low levels of physical health was highest among those pupils who entered the first grade under the age of 6 years and lowest one — among those who entered the first grade at the age of 6 and a half — 7 years (p ≤ 0.05). The greatest risk of reducing physical health had children, whose school starting age was under 6 years and from 6 years to 6 years 3 months.


Keywords


school starting age; physical health; adolescents

References


Гончаренко В.И. Анализ готовности детей шестилетнетнего возраста к систематическому школьному обучению / В.И. Гончаренко, Е.А. Береговая // Матеріали XV з’їзду гігієністів України. — 2012. — С. 180-182.

Гозак С.В. Особливості функціональної готовності дітей до шкільного навчання / С.В. Гозак, О.О. Філоненко // Освітологічний дискурс. — 2015. — № 3(11). — С. 61-67.

Пашкевич С.А. Визначення рівня здоров’я першокласників на підставі комплексної оцінки адаптаційних можливостей організму / С.А. Пашкевич, Г. М. Даниленко, О.А. Бесєдіна // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. — 2005. — Вип. 10. — № 658. — С. 89-94.

Москвяк Н.В. Iнтегральні критерії адаптації молодших школярів / Н.В. Москвяк, В.І. Федоренко // Довкілля та здоров’я. — 2012. — № 3. — С 13-17.

Завада М.І. Прогнозування перебігу адаптації першокласників до навчання в загальноосвітній школі-інтернаті / М.І. Завада // Довкілля та здоров’я. — 2015. — № 1. — С. 50-52.

Лясота Т. Проблема адаптації дітей молодшого шкільного віку до навчання в школі / Т. Лясота // ХІV Міжнар. наук. конгр. «Олімпійський спорт і спорт для всіх». — К.: Олімпійська література, 2010. — С. 623-624.

Особливості стану здоров’я та функціонування регуляторних систем організму молодших школярів в залежності від соціально-психологічної адаптації до навчання / Г.М. Даниленко, М.М. Попов, С.А. Пашкевич, А.М. Яблучанський // Вісник Харківського національного ун-ту. — 2004. — № 614. —

С. 88-91.

Стан здоров’я школярів в Україні / С.Л. Няньковський, М.С. Яцула, М.І. Чикайло, І.В. Пасечнюк // Здоровье ребенка. — 2012. — № 5(40). — С. 109-114.

Годун Н.І. Валеологічна оцінка стану здоров’я учнів першого року навчання в школі [Електронний ресурс] / Н.І. Годун. — Режим доступу: http://naukajournal.org /index.php/ naukajournal /artiicle/ viewFile/120/180

Неділько В.П. Вплив стану здоров’я школярів на їх навчальну успішність / В. П. Неділько, С.А. Руденко // Здоровье ребенка. — 2014. — № 2(53). — С. 59-62.

Няньковський С.Л. Прогнозування індивідуального ризику розвитку хвороб і профілактика порушень стану здоров’я дітей в умовах дитячої поліклініки: Автореф. дис... д-ра мед. наук: спец. 14.01.10 «педіатрія» / С.Л. Няньковський. — К., 1998. — 32 с.

Апанасенко Г.Л. Эволюция биоэнергетики и здоровье человека / Г.Л. Апанасенко. — СПб.: Петрополис, 1992. — 123 с.

Бердник О.В. Ризик зниження соматичного здоров’я здорових підлітків під впливом різних чинників / О.В. Бердник, Т.П. Сидоренко // Довкілля та здоров’я. — 2011. — № 2(57). — С. 71-74.

Українська правда життя [Електронний ресурс]. — 2015. — Режим доступу: http: life.pravda.com.ua/society/2015/07/18/197391/view
DOI: https://doi.org/10.22141/2224-0551.6.66.2015.74952

Copyright (c) 2016 CHILD`S HEALTH

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

© Publishing House Zaslavsky, 1997-2018

 

   Seo анализ сайта