DOI: https://doi.org/10.22141/2224-0551.5.65.2015.74882

Age-Associated Motor Disorders in Inflammatory Digestive Pathologies

Yu.I. Reshetilov, S.M. Dmytrieva

Abstract


As a result of the complex gastroduodenopolymetry with the ultrasonic monitoring of the gallbladder and pancreas in an interdigestive period in 30 healthy children and adolescents and 304 patients with the gastroduodenal pathology, the functional motor and secretory associations of the digestive system in ill and in health were evaluated. The gastroduodenal motor cycle consists of the perіods of rest and work. It is shown, that the structure of the interdigestive cycle changes significantly in impaired digestive system and coordinates to the detected secretor disorders. At the same time, the ultrasonic characteristics of gallbladder and functional tonic activity of the pancreas also changed. Comprehensive diagnosis of functional motor and secretory associations of the digestive organs allows ground the methods for their differential correction and increase of the effectiveness of gastroduodenal diseases treatment in children and adolescents.


Keywords


digestive pathology; motor functioning; secretion; ultrasound monitoring

References


Pedyatrycheskaya gastroenterolohyya. Klynycheskye lektsyy : uchebnoe posobye / Yu. Belousov Kharkiv: Fakt, 2007 . – 372 s.

Khavkyn A.Y., Hureev A.N. Ynstrumental'naya dyahnostyka funktsyonal'nykh narushenyy verkhnykh otdelov ZhKT // Funktsyonal'nye rasstroystva motornoy deyatel'nosty verkhnykh otdelov ZhKT u detey.- Moskva, 2012. -S.-26-36.

Fadeenko H.D., Chyrva O.V. «Syndrom perekresta» funktsyonal'nykh zabolevanyy orhanov pyshchevarenyya: nekotorye voprosy patoheneza y korrektsyy // Suchasna hastroenterolohiya.- 2014.- № 3 (77).- S. 9–15

Jevolyutsyya zondovykh metodov yssledovanyya verkhnykh otdelov zheludochno-kyshechnoho trakta u bol'nykh s kyslotozavysymymy zabolevanyyamy / Reshetylov Yu.Y., Kuznetsova L.F., Dmytryeva S.N., Vasyl'chenko E.Yu. y dr. // Novyny medytsyny ta farmatsiyi. – 2012. - №414. - S.38-40

Reshetylov Yu.Y. "Zolotoy standart" rN-metryy zheludka. - Zaporozh'e, 2013.- 118 s.

Functional Motor-Secretory Ligaments of Digestive Organs /Yu.Reshetilov et al. // United European Gastroenterol J. 2014 Oct; 2(1 Suppl): A132–A605. UEG Week 2014 Poster Presentations. P0449.


Copyright (c) 2020 Yu.I. Reshetilov, S.M. Dmytrieva

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

© Publishing House Zaslavsky, 1997-2020

 

   Seo анализ сайта