DOI: https://doi.org/10.22141/2224-0551.13.1.2018.127059

Status of child population health — the future of the country (part 1)

Yu.G. Antipkin, О.P. Volosovets, V.G. Maidannik, V.S. Berezenko, R.О. Moiseenko, O.V. Vygovska, S.P. Krivopustov, V.N. Zabolotko, M.L. Aryaev, O.E. Abaturov, T.O. Kryuchko, G.V. Beketova, S.O. Kramarev, V.I. Petrenko, A.F. Levitsky, Yu.V. Marushko, O.G. Shadrin, O.M. Mukvich, I.V. Mikichak, T.P. Kosovskaya, V.P. Lisak, Yu.V. Sorokolat, A.V. Tereshchenko, N.V. Banadyga, L.V. Besh, Yu.K. Bolbot, L.M. Boyarskaya, A.B. Volosyanko, M.O. Gonchar, V.M. Dudnik, O.V. Zubarenko, O.K. Koloskova, L.S. Ovcharenko, T.V. Sorokman, T.V. Stoeva, G.O. Lezhenko, O.I. Smiyan, A.S. Senatorova, O.E. Chernishova, О.A. Tsodikova, T.V. Bondarenko, M.V. Golyak, L.O. Dobrovolska, O.R. Znak, N.N. Efremova, T.E. Karchevich, O.V. Lukyanenko, A.V. Luniova, N.M. Marchenko, S.L. Mikhno, S.G. Pisarenko, T.M. Pokatilova, E.I. Rubanova, O.V. Stashko, N.O. Shmalko, K.N. Shcherbinska, O.V. Mozyrskaya

Abstract


The article of the team of scientists of pediatricians and organizers of pediatric health care of Ukraine is devoted to the study of the main trends in the health status of children over last 22 years. The results of the analysis of the incidence and prevalence of diseases among Ukrainian child population, infant mortality rates over the past two decades demonstrates that they remain significantly higher than the average European indicators against the background of a progressive decrease in the number of child population at 3,16 million people. The prevalence of childhood diseases in Ukraine over past 22 years has grown by 41 %, the incidence of childhood diseases arose by 36 %. The article considers the ways of solving a number of new social and medico-ecological problems that negatively affect child health.

Keywords


children; morbidity; disability; education; pediatrics; prevalence of diseases

References


Lukianova EM. Medical and pedagogical aspects of children's health protection. International Medical Journal. 2003; 9(3):6-9. (in Russian).

Antipkin IuG, Moiseenko RA, Khaitovich NV. Antipkin Yu G, Moiseenko RA, Haitovich NV. VI Congress of Pediatricians of Ukraine: professional dialogue on the most important. Zdorov’ja Ukrai'ny. 2009;21:24-25. (in Russian].

Shafrans'kyj VV, editor. Shhorichna dopovid' pro stan zdorov’ja naselennja, sanitarno-epidemiologichnu sytuaciju ta dijal'nist' systemy ohorony zdorov’ja. 2015 rik [Annual report on the state of health of the population, the sanitary-epidemiological situation and activities of the health care system 2015 ]. Kyiv; 2016. 452 р. (in Ukrainian).

Maydannik VG. Prospects for the development of clinical pediatrics in the XXI century. Pediatrija, akusherstvo ta ginekologija. 2002;1:8-12. (in Ukrainian).

Besjedina OA, Kotakova TM, Danylenko GM. Problems of the deterioration of health of children and adolescents in the conditions of an educational institution. In: Aktual'ni problemy i osnovni naprjamky rozvytku profilaktychnoi' nauky i praktyky: zbirnyk naukovyh prac' [Current problems and main directions of development of preventive science and practice: the collection of scientific papers]. Kharkiv; 1997. 51-55 pp. (in Ukrainian).

Gordon B, Mackay R, RehfuessInheriting E, authors; King J, editor. Inheriting the world: The atlas of children's health and the environment. Hong Kong: Phoenix Offset Limited ; 2017. 64 p.

Golubchykov MV, Kravchuk NG, Steshenko IJe, Rudenko NG, Sazonova ID, Nikolajenko SS; Center for Medical Statistics of the Ministry of Health of Ukraine, authors; Pereginec' IB, editor. Pokaznyky zdorov’ja naselennja ta vykorystannja resursiv ohorony zdorov’ja v Ukrai'ni za 2015-2016 roky [Indicators of population health and use of health resources in Ukraine for 2015-2016]. Kyiv; 2017. 325 p. (in Ukrainian).

Number of Ukrainian children needing aid nearly doubles to 1 million over the past year – UNICEF. Available from: https://www.unicef.org/media/media_94886.html. Accessed: Febuary 17, 2017.

Ministry of Health: Death rates in Ukraine are at an extremely high level. Available from: https://www.unian.ua/society/788499-moz-pokazniki-smertnosti-v-ukrajini-na-nadvisokomu-rivni.html. Accessed: May 17, 2013. (in Ukrainian).

Luk'janova OM, Reznichenko JuG, Antypkin JuG, Reznichenko GI, Shkirjak-Nyzhnyk ZA. Ekosystema velykogo promyslovogo mista Ukrai'ny ta dity pershogo roku zhyttja [Ecosystem of a large industrial city of Ukraine and children of the first year of life]. Zaporizhzhya: Dyke Pole; 2005. 222 p. (in Ukrainian).

Antypkin JuG, Bezkaravajnyj BO, Julish JeI, Sirotchenko TA, Chyslovs'ka NV. Medyko-psyhologichni ta social'ni problemy ditej grupy social'nogo ryzyku, shljahy podolannja [Medical-psychological and social problems of children of social risk group, ways of overcoming]. Lugans'k-Kyiv; 2008. 136 p. (in Ukrainian).

Korenjev NM, Danylenko GM. Schoolchild health, present and future problems. Ohorona zdorov’ja Ukrai'ny. 2003;1(8):49-54. (in Ukrainian).

Moiseenko RA, Dudina EA, Goyda NG. Analysis of incidence and prevalence of diseases among children in Ukraine for the 2011-2015 period. Sovremennaya pediatriya. 2017;2(82):17-27. doi: 10.15574/SP.2017.82.17. (in Ukrainian).

Dudina OO, Tereshchenko AV. Achievements, problems and solutions in the protection of maternal and child health. In: Rezul'taty dijal'nosti galuzi ohorony zdorov’ja [Results of the health sector]. Kyiv; 2012. 35-37 pp. (in Ukrainian).

Dudina OO, Tereshchenko AV. Situational analysis of children`s population health state. Bulletin of social hygiene and health protection organization of Ukraine. 2014;2(60):49-57. (in Ukrainian).
Copyright (c) 2018 CHILD`S HEALTH

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

© Publishing House Zaslavsky, 1997-2018

 

   Seo анализ сайта